طرح ولایت بسیج دانش آموزی استان اصفهان
درباره وبلاگ


با سلام
خدمت دانش آموزان طرح ولایت این وبلاگ جهت ارتباط دو طرفه بین ما با شما میباشد لطفا در ارسال مطالب از جمله(خاطره ،عکس ،دلنوشته ،وارسال نظرات در مورد مطالب)مارا یاری نمایید

مدیر وبلاگ : ترکش خاموش
مطالب اخیر

مراسم استقبال و پذیرش دومین دوره طرح یاوران شهید فهمیده پویندگان برادران از روز دو شنبه 94/6/9 ساعت 7 صبح در اردوگاه شهدای درچه برگزار گردید

نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مراسم اختتامیه اولین دوره طرح یاوران شهید فهمیده پویندگان برادران روز پنج شنبه 94/6/8 ساعت 16 در سالن آمفی تئاتر شهدای درچه برگزارگردید

نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مراسم بیعت با امام و شهدا اولین دوره طرح یاوران شهید فهمیده پویندگان برادران در روز دوم اردو در گلستان شهدای اصفهان برگزار گردید

نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ورزش و بازی اولین دوره طرح یاوران شهید فهمیده پویندگان برادران در روز اول در زمین ورزش اردوگاه شهدای درچه برگزار گردید در روز اول در زمین ورزش اردوگاه شهدای درچه برگزار گردید

نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

کارگاه های های فضاسازی وسوادرسانه و مجری گری و.. اولین دوره طرح یاوران شهید فهمیده پویندگان برادران در فضای آلاچیق های اردوگاه
نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پیاده روی صبحگاهی اولین دوره طرح یاوران شهید فهمیده پویندگان برادران در روز دوم اردو در
در اردوگاه شهدای درچه برگزار گردید
نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

کلاس های اولین دوره طرح یاوران شهید فهمیده پویندگان برادران در روز اول و روز دوم و روز سوم ،درفضای کلاس اردوگاه شهدای درچه برگزارگردید

نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مراسم افتتاحیه اولین دوره طرح یاوران شهید فهمیده پویندگان برادران درسالن آمفی تئاتر اردوگاه شهدای درچه برگزار گردید

نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مراسم استقبال و پذیرش اولین دوره طرح یاوران شهید فهمیده پویندگان برادران از روز شنبه 94/6/7 ساعت 7 صبح در اردوگاه شهدای درچه برگزار گردید

نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مراسم اختتامیه ششمین دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران روز پنج شنبه 94/6/5 ساعت 16 در سالن آمفی تئاتر شهدای درچه برگزارگردید


نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

حلقه ها ی صالحین در ششمین دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران در روز دوم اردو در
در اردوگاه شهدای درچه برگزار گردید

نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تشییع پیکر مطهر یک شهید در اردوی طرح یاوران ولایت برگزار گردید و عطر معنویت و آرامش دردل دانش آموزان بسیجی نقش بست

نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تشییع پیکر مطهر یک شهید در اردوی طرح یاوران ولایت برگزار گردید و عطر معنویت و آرامش دردل دانش آموزان بسیجی نقش بست

نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پیاده روی صبحگاهی ششمین دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران در روز دوم اردو در
در اردوگاه شهدای درچه برگزار گردید

نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

عکس های دسته جمعی در ششمین دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران در اردوگاه شهدا درچه گرفته شد

نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جلسه دفاعیه گروه های پژوهشی.ششمین دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران در فضای کلاس اردوگاه شهدا درچه برگزار گردید
نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

کارگاه های های فضاسازی وسوادرسانه و مجری گری و..ششمین دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران در فضای آلاچیق های اردوگاه شهدایدرچه برگزار گردید

نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مراسم بیعت با امام و شهدا ششمین دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران در روز دوم اردو در گلستان شهدای اصفهان برگزار گردید

نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ورزش و بازی ششمین دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران در روز اول در زمین ورزش اردوگاه شهدای درچه برگزار گردید در روز اول در زمین ورزش اردوگاه شهدای درچه برگزار گردید
نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
کلاس های ششمین  دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران در روز اول و روز دوم و روز سوم ،درفضای کلاس اردوگاه شهدای درچه برگزارگردید
نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مراسم افتتاحیه ششمین  دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران درسالن آمفی تئاتر اردوگاه شهدای درچه برگزار گردید


نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مراسم استقبال و پذیرش ششمین دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران روز سه شنبه 94/6/3 از ساعت 7 صبح در اردوگاه شهدای درچه برگزارگردید
نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مراسم استقبال و پذیرش ششمین دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران روز سه شنبه 94/6/3 از ساعت 7 صبح در اردوگاه شهدای درچه برگزار گردیدو این اردو تا روز پنج شنبه 94/6/5ادامه داردنوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مراسم اختتامیه پنجمین  دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران روز جمعه 94/5/29 ساعت 16 در سالن آمفی تئاتر شهدای درچه برگزار گردید
نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
اقامه نماز جماعت و کارگاه وضو پنجمین دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران در مسجد اردوگاه شهدای درچه برگزار گردید
نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
اقامه نماز جماعت و کارگاه وضو پنجمین دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران در مسجد اردوگاه شهدای درچه برگزار گردید
نوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مراسم بیعت با امام و شهدا پنجمین دوره طرح یاوران ولایت پیشگام  برادران در روز دوم اردو در گلستان شهدای اصفهان برگزار گردیدنوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
ورزش و بازی پنجمین دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران در روز اول در زمین ورزش اردوگاه شهدای درچه برگزار گردید ورزش و بازی چهارمین  دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران در روز اول در زمین ورزش اردوگاه شهدای درچه برگزار گردیدنوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
کارگاه های های فضاسازی وسوادرسانه و مجری گری و.. چهارمین دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران در فضای آلاچیق های اردوگاه شهدای درچه برگزار گردیدنوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
کلاس های پنجمین  دوره طرح یاوران ولایت پیشگام برادران در روز اول و روز دوم و روز سوم ،درفضای کلاس اردوگاه شهدای درچه برگزار گردیدنوع مطلب : طرح ولایت پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات